English

İnsan Kaynakları Seminerleri

[HR5] İş Hukuku Ve Uygulamaları

Ön kayıt ve bilgi formu için tıklayınız

Sorularınız için: 0216 355 34 01

Amaç
 • Program,İş Kanunu yönünden karşılaşılan ve karşılaşılacak güncel konularda bilgi alışverişinde bulunmayı ve örnek uygulamalarla, bu konuda ortak bir davranış gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır
İçerik
 • KAVRAM TANIMLARI
  • İşçi
  • İşveren
  • İşveren Vekili
  • Alt İşveren
  • İşyeri
  • Yıllık Ücretli İzin
  • Kavramlarla İlgili Yargıtay Kararları
 • HİZMET AKDİ
  • Hizmet Akdinin Tanımı
  • Hizmet Akdinin Türleri
  • Hizmet Akdi Hükmü Haline Gelen İşyeri Uygulamaları
  • İş Hukukunda Hizmet Akdi Yapma Serbestisinin Sınırları
   • Akit Yapma Zorunluluğu Olan Haller
   • Hizmet Akdince Şekil Serbestisi Ve Sınırları
  • Hizmet Akdinin Hükümsüzlüğü
  • Konuyla İlgili Yargıtay Kararları
 • HİZMET AKDİNDE DOĞAN BORÇLAR
  • İşçinin Borçları
   • Hizmet (İş) Yapma Borcu
   • İşverenin Talimata Uyma Borcu
   • Sadakat Borcu
   • Rekabet Etmeme Borcu
  • İşverenin Borçları
   • Ücret Ödeme Borcu
   • İşçiyi Koruma Borcu
   • Eşit İşlem Borcu
   • İş, Alet, Taşıt Verme Borcu
  • Konuyla İlgili Yargıtay Kararları
 • HİZMET AKDİNİN SONA ERMESİ
  • Sona Erme Sebepleri
   • Tarafların Anlaşması
   • Ölüm
   • Belirli Sürenin Bitimi
   • Fesih Bildirimiyle Sona Ermesi
    • Fesih
    • Fesih Sebepleri
     • İşveren Tarafından Tek Taraflı Fesih Sebepleri
     • İşçinin Yetersizliği Nedeniyle Fesih
     • İşçinin Davranışı Nedeniyle Fesih
      • İşletmenin, İşyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan Fesih
      • İşyeri Dışından Kaynaklanan Geçerli Sebepler
      • İşyeri İçin Geçerli Sebepler
     • Geçerli Sebep Oluşturmayan Haller(m18)
     • Haklı Nedenlerle Derhal Fesih(m24)
     • İşçinin Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkı (m24)
    • Hizmet Akdinin Fesih Usulü
     • Süreli Fesihte Uygulanacak Usul (m17)
     • Haklı Sebebe Dayanarak Derhal Fesihte Uygulanacak Usul
     • İşveren Tarafından Tek Taraflı Fesihte Uygulanacak Usul
 • YARGILAMA AŞAMASI
  • Konuyla İlgili Yargıtay Kararları
   • Dava Açma Sebepler
   • Dava Açma Süresi
   • Görevli Ve Yetkili Mahkeme
   • Mahkeme Kararının Temyizi
   • İspat Yükümlülüğü
   • Konuyla İlgili Yargıtay Kararları
 • HUKUKİ SONUÇLAR
  • Feshin Geçerli Sayılmasının Hukuki Sonuçları
  • Feshin Geçersiz Sayılmasının Hukuki Sonuçları
Süre
 • 2 Gün
2022 yılı seminer takviminde yeraldığı tarihler
Bu seminer 2022 yılı seminer takvimi içerisinde yer almamaktadır. Buna rağmen semineri kurumsal olarak talep edebilirsiniz. Bunun için lütfen aşağıdaki bağlantıyı kullanarak "Seminer Talep Formunu" doldurunuz.

Bilgi ve kayıt formu

Bu seminer hakkında detaylı bilgi almak için aşağıdaki formu kullanabilirsiniz.

İsim

Şehir

Şirket

E-posta

Telefon

Katılımcı sayısı

Seminere katılım şartları hakkında bilgi almak için katılımcılar için sıkça sorulan sorular sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Veya şu belgeyi bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

seminer katılım formu

Seminer Programları

Aylık seminer takvimi

Mayıs 2022 seminer takvimi

Yıllık seminer takvimi

Site haritası

RSS

   

HERMES Yönetim Danışmanları ve Eğitim Merkezi dinamik, yeniliklere ve değişimlere açık, 0 hiyerarşi ve ekip ruhuyla çalışan çoğunluğunu konularında uzman eğitmenlerin oluşturduğu entellektüelitesi yüksek ve toplumun her zaman önünde olmayı ve kişisel kalitenin gerçekleştirilmesini hedefleyen bir kurumdur.

Copyright © 1998-2022 HERMES Yönetim Danışmanları ve Eğitim Merkezi. Gösterilen marka ve logo, HERMES Yönetim Danışmanları ve Eğitim Merkezi'nin tescilli markasıdır. Tüm hakları saklıdır. Bu internet sitesinin kullanıcıları HERMES Gizlilik Politikası'nı kabul etmiş sayılırlar.