English

İnsan Kaynakları Seminerleri

[HR21] Bordro ve Bordrolama Teknikleri

Ön kayıt ve bilgi formu için tıklayınız

Sorularınız için: 0216 355 34 01

Amaç
 • İnsan Kaynakları Yöneticileri, Personel yönetici ve elemanları, Mali Müşavirlerin Ücret ve bordroya ilişkin mevzuat ve hesaplama yöntemleri hakkında bilgi sahibi olabilmeleri ve personel özlük bilgilerini farklı durumlar için yorumlayarak; Mevzuat hakkında bilgilerin yenilenmesini sağlamak.
İçerik
 • Kavramlar ve yönetmelikler
  • Personel Yönetimi nedir, uygulama alanı nelerdir
  • İnsan Kaynakları ve Personel Yönetimi arasındaki farklar nelerdir
  • Personel özlük dosyasında bulunması gereken belgeler ve önemi
  • Personel alımı öncesinde ve sonrasındaki işlemler
  • Şirket yönetmeliklerinin sağladığı faydalar
 • 4857 sayılı iş kanunu
  • Çalışma süreleri
  • Eşit davranma ilkesi
  • Çalışma koşullarında değişiklikler nasıl yapılır
  • İş hukukunda yönetmelikler
 • İşçi-İşveren-İşyeri-İyeri açma
  • İşçi
  • İşveren
  • İşveren Temsilcisi
  • İşyerinin devri
  • İşyerini bildirme ve personel Sosyal Güvenlik Girişleri
  • İşyeri açılışı ve personel işe alımı
 • Ücret Yönetimi ve ücretin ödenmesi
  • Ücret nedir
  • Ücret çeşitleri
  • Net Ücret,Brüt ücret
  • Giydirilmiş ve çıplak ücret
  • Asgari ücret, Yarım Ücret
  • Fazla çalışma ücreti
  • Hafta tatili ve genel tatil ücreti
  • Ücretin ödenmesi
  • Ücretin gününde ödenmemesinin sonuçları nelerdir
  • İşverenin ödeme aczine düşmesi
  • Ücretin saklı kısmı
  • Ulusal bayram ve genel tatil günü ücretleri
  • Geçici iş göremezlik ücreti
  • Hak edişlerden ücret kesme yükümlüğü
  • Ücret hesap pusulası
  • Ücret kesme cezası
  • Ücret şekillerine göre tatil ücreti
  • Tatil ücretine girmeyen kısımlar
  • Kıdem ve İhbar tazminatında ücretin önemi
  • Yıllık ücretli izin süreleri
  • Ücretin azaltılması, kısmı süreli çalışmalarda ücret
  • Birden fazla işverenden elde edilen ücretler ve vergisel sorunları
  • Ücretin değişik başlıklar altında ödenmesi
  • Taşeron ücretlerinin ödenmemesi halinde işverenin sorumluluğu
 • Ücret bordrosu
  • Ücret bordosu nedir
  • Ücret Bordrosunda bulunması gereken bilgiler ve önemi
  • Ücret bordrosunun delil olma özelliği,İhtirazi kayıt
  • Ücret bordrosunda indirimler
  • Sosyal Güvenlik Primleri taban ve tavanı ve prim oranları
  • Asgari ücret
  • Yemek,çocuk parası
  • Özel gider indirimi
  • Netten –brüte veya brütten nete bordro tahakkuku
  • Bordro parametreleri ve Bordro örnekleri
  • Gelir vergisi dilimleri ve matrahı
  • Sigorta Matrahına Hangi Kazançlar Girer. Yasal Sınır Nedir?
  • Yasal Parametreye Göre Örnek Uygulamaları, Bordro Hesaplaması
  • İhbar ve kıdem tazminatı nedir ve Tazminatlar neye göre hesaplanır
  • Kazançlar Toplamı, Yasal Kesintiler, Kesintiler Toplamı Nedir
  • Prime Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
  • Fazla mesai yönünden bordronun önemi
  • Ücret muafiyetleri ile ilgili bordrodaki uygulamalar
  • Özel sigorta ve BES ödemelerinde vergi indirimi
  • İlişik kesme prosedürü ve yapılacak işlemler, çıkış bordrosu ve ibraname
  • İşe iade kararlarında bordro yapımı ve primlerin ödenme süreci
Süre
 • 2 gün
2021 yılı seminer takviminde yeraldığı tarihler
Bu seminer 2021 yılı seminer takvimi içerisinde yer almamaktadır. Buna rağmen semineri kurumsal olarak talep edebilirsiniz. Bunun için lütfen aşağıdaki bağlantıyı kullanarak "Seminer Talep Formunu" doldurunuz.

Bilgi ve kayıt formu

Bu seminer hakkında detaylı bilgi almak için aşağıdaki formu kullanabilirsiniz.

İsim

Şehir

Şirket

E-posta

Telefon

Katılımcı sayısı

Seminere katılım şartları hakkında bilgi almak için katılımcılar için sıkça sorulan sorular sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Veya şu belgeyi bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

seminer katılım formu

Seminer Programları

Aylık seminer takvimi

Mart 2021 seminer takvimi

Yıllık seminer takvimi

Site haritası

RSS

   

HERMES Yönetim Danışmanları ve Eğitim Merkezi dinamik, yeniliklere ve değişimlere açık, 0 hiyerarşi ve ekip ruhuyla çalışan çoğunluğunu konularında uzman eğitmenlerin oluşturduğu entellektüelitesi yüksek ve toplumun her zaman önünde olmayı ve kişisel kalitenin gerçekleştirilmesini hedefleyen bir kurumdur.

Copyright © 1998-2021 HERMES Yönetim Danışmanları ve Eğitim Merkezi. Gösterilen marka ve logo, HERMES Yönetim Danışmanları ve Eğitim Merkezi'nin tescilli markasıdır. Tüm hakları saklıdır. Bu internet sitesinin kullanıcıları HERMES Gizlilik Politikası'nı kabul etmiş sayılırlar.