English

Muhasebe - Finans Seminerleri

[FA9] Yeni Türk Ticaret Kanunu Çerçevesinde Uluslararası / Türk Finansal Raporlama Standartları (UFRS / TFRS) Eğitimi

Ön kayıt ve bilgi formu için tıklayınız

Sorularınız için: 0216 355 34 01

ULUSLARARASI/TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI (UFRS/TFRS)

           Uluslararası Muhasebe Kavramı ve Muhasebenin Çok Uluslu Boyutları

Ø  Uluslararası Muhasebede Standardizasyon ve Uyumlaştırma, Küresel Boyutu

Ø  Uluslararası Finansal Muhasebe Standartlarına İlişkin Kurum ve Kuruluşlar

Ø  Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu Tarafından Yürütülen Çalışmalar

Ø  Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu

            Uluslararası Muhasebenin Temel Konuları

Ø  UFRS’nin Temel İlkeleri

Ø  UFRS’nin Getirdiği Yenilikler

 Kavramsal Çerçeve

            Finansal Tabloların Sunuluşu ( UMS/TMS-1 )

Ø  Standardın Amacı ve Uygulama Alanı, Finansal Tabloların Yapısı ve İçeriği

Ø  Bilanço, Gelir Tablosu ve Nakit Akış Tablosunun Düzenlenmesi

       Nakit Akış Tabloları (UMS/TMS 7)

            Stoklar ( UMS/TMS 2 )

       Maddi Duran Varlıklar (UMS/TMS 16)

       Maddi Olmayan Duran Varlıklar (UMS/TMS 38)

            Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar ( UMS/TMS 8 )

            Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar

            Gelir Vergileri ( UMS/TMS 12 )

            Hasılat ( UMS/TMS 18 )

            Borçlanma Maliyetleri ( UMS/TMS 23 )

           Konsolidasyon ve Konsolide Finansal Tablolar ( UMS/TMS 27)

Ø  Konsolide Tablolar ve İştiraklerin Muhasebelendirilmesine İlişkin Standartlar

Ø  Konsolide Bilançonun, Gelir Tablosunun Düzenlenme Esasları

      İşletme Birleşmeleri (UFRS/TFRS 3)

           Kur Değişiminin Etkileri ( UMS/TMS-21 )

Ø  Yabancı Ülkelerdeki Bağlı Kuruluş Faaliyetlerinin Raporlanması

Ø  Uygun Çeviri Yönteminin Seçimi, Çeviri Farklarının Muhasebeleştirilmesi

            Yüksek Enflasyonlu Dönemlerde Finansal Raporlama (UMS/TMS 29)

Ø  Yüksek Enflasyon Ortamında Raporlama Standardı

Ø  Bilanço Ve Gelir Tablosu Hesapları Üzerinde Enflasyon Etkileri

Ø  Enflasyon Muhasebesi Yöntemleri, Finansal Tabloların Düzeltilmesi

            Varlıklarda Değer Düşüklüğü ( UMS/TMS 36 )

            Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar ( UMS/TMS 37 )

            Finansal Araçlar ( UMS/TMS 32-UMS/TMS 39)

            UFRS/TFRS’ye İlk Başlayan Firmalar için Yol Haritası

 Güncel Uygulama Örnekleri

 

Süre:2 Gün


Eğitim uzmanımız Prof.Dr.Barış SiPAHİ'nin özgeçmişi için lütfen TIKLAYIN...


2022 yılı seminer takviminde yeraldığı tarihler
Bu seminer 2022 yılı seminer takvimi içerisinde yer almamaktadır. Buna rağmen semineri kurumsal olarak talep edebilirsiniz. Bunun için lütfen aşağıdaki bağlantıyı kullanarak "Seminer Talep Formunu" doldurunuz.

Bilgi ve kayıt formu

Bu seminer hakkında detaylı bilgi almak için aşağıdaki formu kullanabilirsiniz.

İsim

Şehir

Şirket

E-posta

Telefon

Katılımcı sayısı

Seminere katılım şartları hakkında bilgi almak için katılımcılar için sıkça sorulan sorular sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Veya şu belgeyi bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

seminer katılım formu

Seminer Programları

Aylık seminer takvimi

Mayıs 2022 seminer takvimi

Yıllık seminer takvimi

Site haritası

RSS

   

HERMES Yönetim Danışmanları ve Eğitim Merkezi dinamik, yeniliklere ve değişimlere açık, 0 hiyerarşi ve ekip ruhuyla çalışan çoğunluğunu konularında uzman eğitmenlerin oluşturduğu entellektüelitesi yüksek ve toplumun her zaman önünde olmayı ve kişisel kalitenin gerçekleştirilmesini hedefleyen bir kurumdur.

Copyright © 1998-2022 HERMES Yönetim Danışmanları ve Eğitim Merkezi. Gösterilen marka ve logo, HERMES Yönetim Danışmanları ve Eğitim Merkezi'nin tescilli markasıdır. Tüm hakları saklıdır. Bu internet sitesinin kullanıcıları HERMES Gizlilik Politikası'nı kabul etmiş sayılırlar.