English

Muhasebe - Finans Seminerleri

[FA3] Enflasyon Muhasebesi

Ön kayıt ve bilgi formu için tıklayınız

Sorularınız için: 0216 355 34 01

Amaç
 • Fiyatların genel seviyesindeki değişimler ve ölçülmesi;
 • Fiyatlar genel seviyesindeki değişimleri ölçen muhasebe modellerinin tanıtımı.
 • Enflasyonun satış fiyatları, satış maliyetleri genel giderler ve dönem sonu işlemleri üzerindeki etkilerinin açıklanması;
 • Mali tabloların düzeltilmesi ve reel ölçümleme,
 • Hiperenflasyon koşullarına uygulanmış muhasebe modelleri ve uygulamadan gelen örneklemelerin tablolar yardımı ile incelenerek açıklanması; bu eğitimin amaç ve konusunu oluşturmaktadır.
 • Eğitim, özellikle Türkiye gibi kronikleşmiş hiperenflasyon koşulları altında yaşamaya alışmış bir ekonomide, katılımcılara; sağlıklı değerlendirmeler yaparak, işletme hareketlerini, enflasyondan arındırılmış gerçekçi boyutları ile yorumlamak gibi farklı bir vizyon ve birikim sağlamayı hedeflemektedir.
İçerik
 • Genel bilgiler ; finansal tablo bilgilerinin yararlılığını, belirleyen unsurlar ve enflasyon ortamında klasik muhasebe bilgilerinin yetersizliği ile ilgili görüşler
 • Fiyat değişmelerini içeren muhasebe modelleri
 • Fiyatlar Genel Seviyesi Muhasebe Modeli
 • Değişen fiyatlar genel seviyesinin ölçümü
 • Fiyatlar genel seviyesi kazanç ve kayıpları.
 • Finansal tablo kalemlerinin nakdi ve nakdi olmama özelliklerine göre ayrımı.
 • Fiyatlar genel seviyesi kazanç ve kayıplarının hesaplanması.
 • Fiyatlar genel seviyesi kazanç ve kayıplarının finansal tablolarda sunuluşu.
 • Finansal tabloların fiyatlar genel seviyesine göre düzeltilmesi ve sunuluşu.
 • Fiyatlar genel seviyesi muhasebe modelinde finansal tabloların düzenlenmesinde izlenecek genel adımlar.
 • Özellik taşıyan bazı finansal tablo bilgilerini düzeltme yöntemleri .
 • Stokların fiyatlar genel seviyesine göre düzeltilmesi.
 • Duran varlıkların ve amortismanların fiyatlar genel seviyesine göre düzeltilmesi.
 • Fiyatlar Genel Seviyesi Muhasebe Modelinin Genel Değerlendirmesi
 • Fiyatlar özel seviyesindeki değişmeleri içeren muhasebe modelinin tanıtımı (İkame Maliyeti Muhasebesi)
 • Fiyatlar genel ve özel seviyesindeki değişimleri içeren entegre muhasebe modeli.
 • Enflasyon muhasebesinde Türkiye ve Dünyada ki yaklaşımlar.
 • Örnek vaka sunumu, tartışma ve çözümler
Süre
 • 2 Gün
2022 yılı seminer takviminde yeraldığı tarihler
Bu seminer 2022 yılı seminer takvimi içerisinde yer almamaktadır. Buna rağmen semineri kurumsal olarak talep edebilirsiniz. Bunun için lütfen aşağıdaki bağlantıyı kullanarak "Seminer Talep Formunu" doldurunuz.

Bilgi ve kayıt formu

Bu seminer hakkında detaylı bilgi almak için aşağıdaki formu kullanabilirsiniz.

İsim

Şehir

Şirket

E-posta

Telefon

Katılımcı sayısı

Seminere katılım şartları hakkında bilgi almak için katılımcılar için sıkça sorulan sorular sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Veya şu belgeyi bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

seminer katılım formu

Seminer Programları

Aylık seminer takvimi

Mayıs 2022 seminer takvimi

Yıllık seminer takvimi

Site haritası

RSS

   

HERMES Yönetim Danışmanları ve Eğitim Merkezi dinamik, yeniliklere ve değişimlere açık, 0 hiyerarşi ve ekip ruhuyla çalışan çoğunluğunu konularında uzman eğitmenlerin oluşturduğu entellektüelitesi yüksek ve toplumun her zaman önünde olmayı ve kişisel kalitenin gerçekleştirilmesini hedefleyen bir kurumdur.

Copyright © 1998-2022 HERMES Yönetim Danışmanları ve Eğitim Merkezi. Gösterilen marka ve logo, HERMES Yönetim Danışmanları ve Eğitim Merkezi'nin tescilli markasıdır. Tüm hakları saklıdır. Bu internet sitesinin kullanıcıları HERMES Gizlilik Politikası'nı kabul etmiş sayılırlar.